ساختمان اداری گروه صنعتی بهشر تهران + پلان – راژه

این کار را هم میتوان هنگام طرحی پلان ساختمان اداری انجام داد. عوامل مستقیم مانند بارهای مرده، بارهای زنده، فشار ناشی از خاك یا مایعات، اثر باد و نظایر این دارد. مدیریت ساخت و ساز، همانطور که از نام آن پیداست، شامل طراح معماری است که نظارت بر ساخت و ساز را انجام می دهد. مهندسین معمار در صورت داشتن مهارت کافی میتوانند به سادگی در دفاتر فنی و مهندسی مشغول به کار شوند، اقدام به تاسیس دفتر طراحی مستقل کنند یا طراحی و نظارت بر پروژههای آزاد را بپذیرند. هر چند برای قابهای صنعتی میتوان از نیمرخهای نورد شده موجود در بازار استفاده كرد، لیكن ساخت این قابها به كمك ورقهای فولادی امكان داشتن اعضایی كه در آنها ابعاد بال در طول عضو ثابت هستند ولی I مقطع متغیر را بهتر فراهم میآورد. درسازههای بتن آرمه مقاومت بالایی در برابر آتش سوزی وجود دارد، اما درسازههای فولادی درصورتیکه تمهیدات ایمنی لازم در آنها صورت نپذیرد در چند دقیقه ابتدایی حریق، شاهد تخریبهای بسیار سریع و غیرقابل جبران خواهیم بود که این مورد نیز مزیتی بسیار ارزشمند برای سازههای بتن آرمه به حساب میآید. بهنظر نویسنده استفاده از سازههای بتن آرمه با توجه به مصرف بهمراتب پایینتر از فولاد (بهصورت میلگرد) هم از نظر سازهای و هم از نظر اقتصادی و هم از جنبه ملی بهمراتب مناسبتر و بهینهتر از سازههای فولادی است.

سازه یك ساختمان باید دارای آنچنان خصوصیات فنی باشد كه جوابگوی تمامی نیازهای پروژه به قرار زیر باشد. شما نباید یک پروژه را شروع کنید مگر اینکه بدانید قادر به پایان دادن آن هستید. همچنین یک زیرزمین وجود دارد که دارای یک سالن بدن سازی، اتاق های مکانیکی و انبار است. ساختمان سازی از زمان های قدیم به عنوان یک صنعت به کار برده می شده که امروزه با توجه به ورود تکنولوژی به صنعت ساختمان سازی، زمان کوتاه تری جهت ساخت ساختمان در نظر گرفته می شود. دلیل انجام این تست پیش استارت از صفر تا صد ساختمان سازی، بررسی میزان سستی خاک محل ساخت و ساز ساختمان است، بعد از آن خاکبرداری انجام میشود. نسبت شتاب مبنای طرح در مناطق مختلف كشور، بر اساس میزان خطر لرزه خیزی آنها تعیین میشود كه سازه مورد نظر با توجه به قرارگیری در پهنه با خطر نسبی متوسط برابر با ۰/۲۵ گرم است. همچنین در برخی موارد جزئیات پیشنهادی ارائه شدهاند که استفاده از آنها منوط به انجام محاسبات و با مسئولیت مهندس محاسب خواهد بود. در پاسخ به این ایراد باید گفت این عدمقطعیتها در آیین نامهها با اعمال ضریب ایمنی بسیار بالایی پیشبینی شده تا جایی که در موارد زیادی شاهد مقاومتی چند برابر مقاومت مورد نیاز در ساخت این قبیل سازهها هستیم.از سوی دیگر این عدمقطعیت کیفیت بتن در شالوده وسقفهای سازه فولادی نیز وجود دارد و صرفاً متعلق به سازههای بتن آرمه نیست.

طرف جنوبی ساختمان، پارکهای موجود را از طریق مجموعهای از تراس باغها و یک چشمانداز زیبا از بندر شهر ارائه میدهد که چیزی شبیه باغهای معلق بابل است. ضریب رفتار ساختمان در بر گیرنده آثار عواملی از قبیل شكل پذیری، درجه نامعینی و اضافه مقاومت موجود درسازه است. متراژ پارکینگ و تعداد پله ها بر روی هزینه نظافت تاثیر می گذارد. جهت رزرو نیرو برای نظافت محیط کار و یا منزل خود می توانید با انتخاب جنسیت افراد اعزامی، روز و ساعتی که جهت نظافت در نظر دارید، تعداد افراد مورد نیاز و … یک مثال در مورد کانسپت قیاسی در طراحی معماری، توجه معمار به بناهای قدیمی و الگو گرفتن از آن برای پروژهای که میخواهد آن را طراحي کند. بررسی ها نشان داده که بازدهی یک درصدی در ساعت های کاری کارکنان یک ساختمان اداری سبز، در نمونه هایی مانند ساختمان هلیکون شپارد 1 و یا ساختمان های اداری بریندلی، برابر یک سال مصرف انرژی آن بنا بوده است. این سیستم استفاده از ستونهای درخت مانند را برای پشتیبانی بهتر از ساختار کلی نشان میدهد. با این شبكهها میتوان فضای زیادی را بدون قرار دادن ستونهای میانی پوشش داد؛ ولی باید سعی نمود كه ستونها كمتر حذف شوند زیرا با حذف ستونها هزینه سازه بیشتر میشود و سازه طراحی شده غیر اقتصادی میشود و با توجه به اینكه نیمی از هزینههای سازههای فضاكار را پیوندها تشكیل میدهند این نوع سازهها اغلب غیر اقتصادی است.

تا به اینجا ابتدا کمی درباره سازه های بتنی و فولادی توضیح دادیم تا شما بتوانید راحتتر تفاوت آنها را با ساختمان cft تشخیص دهید. عبارتست از وزن اجزای دائمی ساختمان كه اثرات آنها ثابت بوده مانند وزن تیرها، ستونها، كفها، دیوارها، بامها، راه پله، تیغهها و وزن تجهیزات و تأسیسات كه در محاسبات سازهای، وزن واحد حجم مصالح بكار رفته در ساختمان از جداول آیین نامه مقررات ملی ساختمان مبحث ششم استخراج میشود. این اجزا از المانهای طولی (با مقطعهای مربعی، دایرهای، مثلثی و ..) و اتصالهایی كه هر روز بر انواع آنها افزوده میشود تشكیل میشود. ساختمانها و سازها و كلیه اجزاء و پوششهای آنها باید برای اثر ناشی از باد، بر اساس ضوابط مندرج در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد بر ساختمانها) طراحی و ساخته شوند. هزینههای مربوط به عملیات محوطهسازی، از جمله چمن، آبیاری، درختان، مالچ ریزی، درختچهها، کود و هر ماده دیگر که در ساخت پروژهها بر اساس نقشههای معماری موجود است، زیرمجموعه هزینههای سخت است. مساحت تراس، ارتباط مستقیمی با مساحت مفید واحد مسکونی دارد و طبیعی است هر چه مساحت واحد مسکونی شما بیشتر باشد، میتوانید تراس بزرگتری طراحی کنید.

در موارد خاصی سعی میشود كه با تعبیه درز انقطاع بینظمی در پلان ساختمان تا حدودی رفع شود و در نتیجه نیروها و تنشهای ناشی از انبساط و انقباض طولی ساختمان و نیز نیروی زلزله را تقلیل و متعادل سایت architecture-pasargad نماید. طراحی و بهینهسازی با این هدف که افراد همزمانی که در حین انجام وظیفه هستند، نیازهای انسانیشان نیز تا حد کفایت پاسخ داده شود. بنابراین بهینه كردن سیستم سازه برای شرایط هندسی و فضایی یعنی با حداقل وزن و تامین سختی متناسب با ساختمان در كنار ایمنی سازه جزء اصول و اساس طراحی سازه است و در واقع هنر اصلی طراحی تامین همه جانبه نیازهای فوق الذكر است زیرا از طرفی سخت كردن بیش از حد سازه باعث بالا رفتن ضریب زلزله و در نتیجه افزایش نیروهای جانبی و از طرف دیگر نرم كردن بیش از حد سازه باعث افزایش ناپایداری دینامیكی ساختمان میشود.

مطالعات معماری مجتمع مسکونی یک از پر کاربردترین رساله هایی است که برای دانشجویان معماری بالاخص در طرح 5 ان ها بکار می رود. انتخاب بهترین و مناسبترین سیستم سازه باربر یكی از اساسی ترین مراحل مطالعات و محاسبات سازه ساختمان است. از دلایل استفاده گسترده خرپاها در امر ساخت و ساز میتوان به موارد زیر اشاره نمود. سازههای فضاكار در اشكال بسیار متنوعی ساخته میشوند كه مهمترین آنها شامل موارد زیر است. بتنی: كه شامل اجرای درجا و پیش ساخته و نیمه پیش ساخته بوده و در هر سه نوع آنها فولاد و بصورت مسلح اجرا شوند. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.

معماری مدرن تازه و همگانی است و ریشه در مفاهیم ساختمانی دارد که با یک جامعه ی صنعتی جدید مناسب است. سطح مقطع قابهای صنعتی عموماً به شكل ارتفاع، بسته به اندازه لنگر خمشی عضو متغیر در نظر گرفته میشود. از قابهای صنعتی به صورت یك یا چند دهانه و عموماً یك طبقه با سقفهای شیبدار برای پوشش دهانههای بزرگ در كارخانجات صنعتی، كشاورزی، انبارها، تعمیرگاهها، پاركینگ، آشیانههای هواپیما و سالنهای ورزشی استفاده میشود. Rhino از یک مدل ساز سطح آزاد، در صنایع مختلف از طراحی صنعتی گرفته تا طراحی محصول و معماری استفاده می کند. سقف قابهای صنعتی میتواند به صورت مستقیم و شیبدار و یا به صورت قوسی اجرا شود. سقف ها امروزه از تنوع بالایی برخودار هستند و انتخاب هر کدام از آن ها بستگی به سلیقه و بودجه کارفرما دارد. این دسته از خرپاها برخلاف خرپای دو بعدی شامل شبكهای از اعضاء و اتصالاتاند كه روی حجمی را در برگرفته و در امتداد هر سه محور مختصات امتداد یافتهاند. مطلب طراحی دفتر کار در جردن، از کارمندان بپرسید! جهتگیری صحیح پنجرهها باعث انتشار نور طبیعی و افزایش انرژی کارمندان و طراحی یک محیط کاری ایده آل میشود.

نكته دیگر اینكه خرپاها جهت باربری، بارهای خمشی و برشی را به نیروهای محوری تبدیل مینمایند و بدین منظور، افزایش ارتفاع سازه جهت تامین بازوی مقاوم در برابر نیروهای خمشی و برشی الزامی است. این فاصله معمولا بین ۵ تا ۷/۵ متر (یا ارتفاع کف تا سقف ۲ تا ۲/۵ متر) است . شهرنشینی یکی از دلیل های منتشر شدن گازهای گلخانهای و از بین رفتن منابع و تخریب محیط زیست است. این مسجد، یک جاذبه گردشگری مشهور است که در استانبول واقع شده و بین سال های ۱۶۰۹ تا ۱۶۱۶ در زمان حکومت احمد اول که مقبره او در مسجد قابل رؤیت است، ساخته شده می باشد.

موزه گوگنهایم بیلبائو و موزه فرهنگ پاپ در سیاتل از مهمترین بناهایی هستند که به این سبک ساخته شده اند. در سبک شناسی معماری ایرانی شیوه های مختلفی وجود دارد و می توان آنها را به زمانها و مکانهای تقسیم بندی کرد . اگر بناباشد در دربارهی سبک زندگی و معماری دقت کنیم حتماً باید بدانیم که بر ما چه گذشته است، در حقیقت آنچه که بر ما گذشته است, هنوز نگذشته است و هماکنون تازه است و حضور دارد و با ماست. اما آنچه اکثر مهندسان را نسبت به سازههای بتن آرمه به شدت بدبین کرده، عدمقطعیتها، یکنواخت نبودن مقاومت بتن و کم اطلاعی بسیاری از سازندگان از نحوه عملآوری و به دست آوردن نتیجهای مطلوب از این ماده است. اگر طراحی، یک طراحی بدون نقص باشد، هم سازه فولادی و هم سازه بتن آرمه در چند ثانیه وقوع زلزله، با حداقل خسارت ممکن جان سالم به در خواهند برد. در نهایت باید بر این موضوع تاکید کرد که بهطور کلی هم سازههای فولادی و هم سازههای بتن آرمه درصورتی که در طراحی آنها سیستم مناسب و منطبق بر آییننامههای به روز، مورد استفاده قرار نگیرد و متخصصین متبحر آنها را اجرا و مهندسین با تجربه بر اجرای آنها نظارت مستمر نکنند، هیچ رجحانی از نظر کیفیت و قابلیت اطمینان بر دیگری ندارند.

قاب فضایی خمشی كه میتواند بصورت فولادی و یا بتن آرمه طرح شود. برج سوزن فضایی سیاتل، یک برج تفریحی و دیدبانی است که به مناسبت نمایشگاه جهانی در سال ۱۹۶۲ ساخته شده و طراحی آن، ترکیبی از ایده هایی است که توسط معماران ادوارد ای. سازههای فضایی شكلهای هندسی منظمی هستند كه در كنار یكدیگر تكرار شده و با اتصال مكرر این اجزا شبكهای مستحكم و یكپارچه با ساختاری سه بعدی ایجاد میكنند. شاید رویه یك گنبد بخشی از یك كره یا یك مخروط یا اتصال چندین رویه باشد. می توان از روشنایی روز حداکثر استفاده و بهره برداری کرد. اشاره کرد و در طراحی نما به این سبک می­توان از سر ستون­های تخت جمشید و … برای درک بهتر هرکدام از سبک های نامبرده میتوانید در صفحه مقالات هنر عمران به طور کامل آنهارا مطالعه نمایید.

وقتی صحبت از پروژههای اداری میشود، این مسئله حتی حساستر هم میشود. این مسئله در میانهٔ دههٔ ۱۹۲۰ – که کمبود خانه یک مشکل حاد بود – مورد توجه معماران اروپا (به ویژه معماران آلمانی) قرار گرفت و باز پس از جنگ جهانی دوم به عنوان یک مسئله مهم مطرح شد. به همین منظور برای بارگذاری زلزله از آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله یعنی نشریه شماره ۲۵۳، استفاده خواهد شد. اگر چنین شود، میتوان گفت ما مبحث ۱۹ را رعایت کرده و با این کار اندوختههایمان را حفظ کردهایم، ساختمانها را با کیفیت ساختهایم، عوارض زیست محیطی را کم کردیم و بسیاری از مسائلی که مبتلا به شهرهای ماست در فضاهای بیرونی و داخلی؛ در بیرون ما گرفتار سوخت ماشینها هستیم که با سوخت آن، هوا را آلوده میکند. سازه مورد نظر زلزلههای با شدت كم را بدون خسارت تحمل كند و انتظار میرود كه تنشهای ایجاد شده در چنین زلزلههایی مكرر ولی كوچك و در حد ارتجاعی باقی بماند. در زلزلههای با شدت متوسط، خسارتهای سازهای كم اهمیت بوده و مقدار خسارت وارده مختصر و قابل تعمیر است ولی سازه، در زلزلههای بزرگ و ویران كننده را میبایست بدون فروریختن ساختمان، لرزشها را تحمل نماید. در طراحی كافی است اثر باد در دو امتداد عمود بر هم، ترجیحاً در امتداد محورهای اصلی ساختمان، و به طور غیر همزمان بررسی شود.

سیستمهای مختلط قاب خشمی و دیوار برشی یا بادبند كه در این سیستم قاب خمشی میتواند با دیوار برشی بتن آرمه و یا بادبند همراه باشد. دیوار باربر كه میتواند بصورت دیوار بتنی و برشی با مصالح بنایی مسلح باشد. سرعت اجرا بدین معنی كه نوع سازه انتخاب شده با توجه به امكانات محلی چه از نظر نوع مصالح و چه از نظر تخصصهای اجرایی و همچنین نحوه و سیستم اجرا از حداقل زمان اجرا برخوردار باشد. این ضریب با توجه به طبقه بندی ساختمان از نظر اهمیت با توجه به موارد مندرج در آئین نامه ۲۸۰۰ تعیین میشود. از مهمترین موارد کاربردی سنگ تراورتن میتوان به نماهای مدرن ساختمانهای خاص و کلاسیک اشاره داشت. در سالهای نه چندان دور برای پوشش دهانههای بزرگ در ساختمانهای مورد اشاره از سازههایی به صورت خرپا استفاده میشد، لیكن امروزه استفاده از قابهایی با مقطع متغیر و اتصالات ممانگیر در ساخت این چنین سازههایی بسیار متداول است.استفاده از اعضاء با مقطع متغیر در قابهای صنعتی شیبدار این امكان را فراهم میكند كه در محلهایی كه دارای لنگرهای خمشی زیادتری هستند، ممان اینرسی بیشتر و در نتیجه اساس مقطع بزرگتری وجود داشته باشد. بطور كلی این سازه باید قادر باشد كه بار مرده و سربارهای زنده و هم چنین نشستهای مجاز پی را در حد الاستیك و بدون ایجاد تغییر شكلها تحمل نماید.