عجایب غریب: 8 پروژه طراحی که ثابت می کند کپنهاگ یکی از بازیگوش ترین شهرهای جهان است

Superkilen Park by Bjarke Ingels Group (BIG), Copenhagen

منبع: https://architizer.com/blog/inspiration/collections/copenhagen-playful-architectural-design/