معرفی رشته ساختمان + بازار کار رشته ساختمان

از دیگر راه های تشخیص یک شرکت خدماتی نظافتی مطمئن، نیروهای مشغول بکار در آن شرکت می باشد. در صورت استقراریک واحد اداری در هر طبقه، طرح متقارن و حجم بنا، نمود بروز بهتری در فضاهای داخلی می یافت،در حالی که تقسیم هر طبقه به ۴ واحد اداری انسجام فضایی را تحت تاثیر قرار داده و واحدهای پراکنده از یکدیگر موجب ایجاد فضاهایی فاقد کارایی لازم شده است. هیچ فضایی برای خلوت با خود وجود ندارد. در معماری گذشته اتاقکهایی به نام، زاویه، گوشه و پستو وجود داشته است که مکان مناسبی برای خلوت کردن با خود بوده است. است که با طراحی سیستم باربر و محاسبه و کنترل مقاومت کافی اعضای سازه در برابر این بارها است. یکی از اتاق خواب ها به یک بالکن خصوصی کوچک دسترسی دارد و یک باغچه نیز در پشت بام وجود دارد. آن ها دریافتند که ساکنان این منطقه، اغلب بالکن های یکنواخت بلوک های جدید را با پانل های رنگارنگ شیشه یا سنگ تراشی پوشش می دهند و مکان های شخصی سازی شده ای را برای آویزان کردن لباس و نگهداری وسایل ایجاد می کنند. حتی معماری داخلی خانهها ارتباط انسان با خودش را نیز قطع کرده است.

وقتی مهمانی میآید هرکس در آشپزخانه باشد دیده میشود. اما توجه به این نکته ضروری است که تا وقتی آن 15 درصد تخصص و دانش مهندسی را نداشته باشید هرقدر هم روی مهارت های جانبی دیگر مانند هنر مذاکره کار کنید بی فایده است درواقع آن 15 درصد شرط لازم برای درآمد خوب در مهندسی است اما شرط کافی نیست. وقتی به معماری داخلی خانهها در شهرهای سنتی نگاه میکنیم و به نظم قرارگرفتن خانهها و خیابانها و سایر اماکن در شهر دقت میکنیم درمییابیم که معماری و شهرسازی از محفوظترین و خصوصیترین اماکن در اندرونی خانه آغاز میشده است و گامبهگام فضای خصوصی را به فضای عمومیتر منتقل میساخته است.

اگر معماری ارتباط مناسبی با طبیعت اطراف خود داشته باشد و بهجای تعرض به نظم و آهنگ آن، با آن هماهنگ و همنوا باشد، هم توجه انسان را بیشتر به طبیعت معطوف میکند و هم خود میتواند نقشی را که طبیعت دارد ایفا کند و همانطور که طبیعت آیهها و نشانههایی از اسماء و صفات الهی است، معماری نیز میتواند انسان را متذکر سازد. یعنی ازنظر محفوظ بودن و پوشیدگی یک نظم منطقی بر معماری خانه حاکم بوده است. یعنی منطق سیر از ادرونی به بیرونی فقط منحصر در معماری داخلی خانه نبوده است بلکه در شهر نیز استمرار داشته است.

هر رنگ دارای سه صفت یا سه بُعد دیداری مستقلاً تغییرپذیر است: فام، درخشندگی و پرمایگی فام، صفتی از رنگ است که جایگاه آن را در سلسلهٔ رنگی (از قرمز تا بنفش) معادل با نور طول موجهای مختلف در طیف مرئی – مشخص میکند قرمز، زرد و آبی را فامهای اولیه مینامند و چون مبنای سایر فامها هستند، رنگهای اصلی نیز نام گرفتهاند. مهدی زاده گفته است: “این ساختمان دو کارکرد متفاوت را انجام می دهد که از طریق هسته مرکزی به فضای عمومی متصل می شوند، بنابراین ما می خواستیم دسترسی به آن را غیرمستقیم کنیم. بنابراین در معماری داخلی غیر از اتاق خواب، بقیهی مکانها هیچگونه مرتبهبندی از نظر پوشیدگی و محفوظبودن ندارد.

ساختمان (نیمروز). ساختمان روستایی در دهستان ادیمی بخش مرکزی شهرستان نیمروز استان سیستان و بلوچستان ایران سایت architecture-pasargad است. از طرفی طراح در طراحی نمای این ساختمان از برج طغرل الهام گرفته است. اگر کسی بخواهد آسمان را نگاه کند یا به تماشای باران بنشیند جایی برای ایستادن هم ندارد، حتی همان طاقچهای که در کنار پنجره وجود داشت و میشد دستها را روی آن گذاشت و بیرون را تماشا کرد، حذف شده است. وقتی وارد یک واحد آپارتمانی میشوید اولین جایی که با آن مواجه میشوید چیست؟ سجاده در خانههای ما سرگردان است و جایی برای قراردادن آن وجود ندارد، حال آنکه یکی از دستورات دینی این است که در خانه محلی مستقل برای عبادت تعبیه شود.

سنگ تراشی یکی از بزرگ ترین کسب وکارها در این منطقه است اما این کار فرایندی است که بیش از نیمی از تولیدات آن دور ریخته می شود، بنابراین معمار رامین مهدی زاده از گروه معماری Collective Terrain (AbCT) تصمیم به بازیافت مواد دورریختنی گرفته و از آن به عنوان نمایی برای یک ساختمان استفاده می کند. پنجرههای بزرگ و قدی رو به فضای سبز، روشنایی و زیبایی زیادی به فضای لابی این مجتمع بخشیدهاند. در شهرسازی نیز همین ماجرا ادامه دارد، حدفاصل خیابانهای بزرگ و اتوبان فقط یک پیادهرو و یک در است که کاملاً همعرض دیوار ساخته شده است. بتن معمولا مقاومت فشاری بسیار خوبی دارد، اما مقاومت کششی آن خوب نیست. همچنین چرب کردن سطح تختهها سبب میشود تا رطوبت بتن به چوب سرایت نکرده و بتن به طور اصولی محکم شود. این آیتم ها به شما کمک میکنند تا پرونده ها و اسناد خود را دسته بندی کرده و در صورت لزوم به راحتی بتوانید آنها را پیدا کنید. معمولاً یک شرکت ساختمانی قادر است در تهیه نقشه و تعیین بودجه به شما کمک کند.

همچنین روح شما لطیف میشود و احساسات عالی شما شکوفا میشود. نمونهی دیگر دربارهی همآوایی معماری با طبیعت به نوع استفاده و رابطه با نور طبیعی مرتبط میشود. این ساختمان دو طبقه با مساحت 36400 فوت مربع در سال 1971 ساخته شد و آخرین بار در سال 2019 به قیمت 6.4 میلیون دلار فروخته شد. ساختمان کنونی کلیسا، در سبک معماری نئوگوتیک ساخته شده است. اما در شهرسازی و معماری کنونی مکانها برای ارتباط با خدا کمکی به ما نمیکنند. به نوعی میتوان گفت، دانش اصول تحلیل و طراحی سازههای مهندسی با گذارندن دروس دانشگاهی حاصل میشود و از سوی دیگر، حضور در پروژهها و آشنایی با روند ساخت و اجرا، دانش تجربی یک مهندس عمران را افزایش میدهند. گروه معماری آرکا با سال ها تجربه در زمینه ساخت و ساز هر نوع سبک مورد پسند را به بهترین نحو اجرا و پیاده سازی می نماید. دکوراسیون داخلی اداری دفتری به گونه ایی وسایل داخل دفتر مانند تابلو ها را انتخاب میکند که متناسب با کار اداره باشد. در بین انواع تابلوهای تبلیغاتی؛ قصد داریم به سراغ تابلوهای مخصوص ساختمان های اداری برویم.

در مقابل آن معماری میتواند خشن باشد و فقط به مستقیمبودن خطوط و قائم بودن زوایا و عمود بودن ستونها و دیوارها و متقارن بودن اندازهها و اشکال تأکید داشته باشد. دیوارها عمدتاً نقش انتقال بار از سقف به کف ساختمان را به عهده دارند و می توانند دارای پوشش نما یا بدون پوشش نما باشند. معمول کوچهها در گذشته این بوده است که دو یا سه خانه در انتهای یک بنبست ساخته میشده است و دو یا سه بنبست به همین شکل به هم میپیوستهاند و کوچه را تشکیل میدادهاند. خانوادههای ساکن در یک بنبست معمولاً با هم فامیل یا آشنایان بسیار صمیمی بودند. سقف هم از داخل هم به وسیله گچ کاری و هم با سقف کاذب تکمیل خواهد شد که بسته به سلیقه مالک یک روش انتخاب و اجرا می شود. این ساختمان هم نیروگاه تولید برق بوده و هم به عنوان یک مرکز ورزشی شناخته شده همچنین این ساختمان مسیر کوهنوردی و پیست اسکی مصنوعی را فراهم کرده است. عناصر در ساختار داده های خطی به ترتیب پشت سر هم مرتب می شوند. نتیجهی چنین نگرشی در معماری، قطع ارتباط کامل انسان با طبیعت است.

از دیگر انواع سازه های نوین میتوان به ساختار کششی اشاره کرد. از نمونههای شاخص این سازههای کابلی میتوان به ورزشگاه اشتوتگارد در آلمان اشاره کرد. سازه های کابلی چه نوع ساختاری دارند؟ برای ساختمان های کوچک که در نهایت ۲ طبقه باشند و حداکثر ارتفاع آن ها حداکثر ۸ متر باشند، می توان از این نوع ساختمان استفاده نمود. اگر اتصالات این سازه بر اساس آئین نامه های اجرایی و اصول فنی صورت گیرد و ضوابط مربوط به اتصال دیافراگم سقف با تیرهای باربر رعایت گردد، همچنین پوشش های ضد زنگ استفاده شوند، می توان گفت ساختمان از مقاومت بالایی برخوردار خواهد بود. نامتناسب بودن خانهها با نیازهای مردم سبب میشود هر خانواده چند صباحی بیشتر در خانهای نماند و این امر میزان بیگانگی بین همسایهها را تشدید میکند. در حقیقت معماری بومی همان معماری است که مردم اکثر روزها در اطراف خود میبینند. از یک منظر دیگر خود ساختمان نیز در نوع بنای خود ارتباطی با طبیعت برقرار میکند. معماری ایرانی دارای ویژگی هایی است که در مقایسه با معماری کشورهای دیگر جهان از ارزشی ویژه برخوردار می باشد؛ ویژگی هایی چون طراحی مناسب، محاسبات دقیق، فرم درست پوشش، رعایت مسائل فنی و علمی در ساختمان، ایوانهای رفیع، ستونهای بلند، طراحی منحصر به فرد، بناهای اسرار آمیز و بالاخره تزئینات گوناگون که هریک در عین سادگی معرف شکوه معماری ایران است .

یعنی در طی مسیر روزانه بهطور معمول هیچ ارتباطی با طبیعت ندارید، تماسی با باغچه و گل ندارید، رشد گیاهان را درک نمیکنید. توضیح بیشتر این بحث نیازمند بحث تخصصیتر در معماری است، اما بهعنوان مثال میتوان به نوع ورود نور از سقف بهصورت عمودی و به شکل ستونها و هماهنگ با کشیدگی ساختمان و ستونها اشاره کرد، که نوعی خلق فضا در نورپردازی دیده میشود. مردمی که نیازمند یک سرپناه هستند. در سازه های ابتدایی، غار الهام بخش انسان بود و اولین سرپناه ها به صورت دایره ای شکل گرفت. چرا که فعلاً نیاز فوری مردم سرپناه است، سایر مسائل کنار میرود و تمام تلاش بر این قرار میگیرد که خانواده زیر باران و آفتاب نماند. ستونها و سقفها را برهم سوار میکنیم و لانههایی به جای خانه به مردم تحویل میدهیم. معماری میتواند خشن باشد و فقط به مستقیمبودن خطوط و قائم بودن زوایا و عمود بودن ستونها و دیوارها و متقارن بودن اندازهها و اشکال تأکید داشته باشد.

در گذشتهی ما آشپزخانه در محیطی مجزا و زیرزمین قرار داشته است و دستشویی در فاصلهای دور از اتاقها ساخته میشده است. مقالات ساختمانی که در حوزه صنعت ساختمان سازی در ایران نوشته شده اند ثابت می کنند که این صنعت بسیار جای پیشرفت دارد. حتی زیباییهای آن منابعی هستند که میتوان با آن صنعت گردشگری را توسعه داد. هم چنین لازم است مهندس ناظر به خوبی با نهاد ها و مراجع صنعت ساختمان و ساختمان سازی مثل نظام مهندسی، شهرداری و … خانههای آپارتمانی با توجه به اینکه در نواحی کم درآمد و یا پر درآمد احداث شوند، از نظر اندازه و نوع و میزان تنوع متفاوت خواهند بود. اگر کسی بر در خانه معطل شد میتواند بر سکوها بنشیند و یا وسایلی که در دست دارد برروی آن قرار دهد. این سازه قرار است بر روی کانالها و مسیرهای رها شدهی بخش پاریزین در شهر پاریس ساخته شود؛ چراکه این مکان یکی از آلودهترین مناطق این شهر است و با کارخانههای قدیمی محاصره شده است. در ضمن از آنجا که پایداری و ماندگاری خود ساختمان بعنوان یک پدیدهی اثرگذار در هر طراحی مدنظر است، لذا ساختن با کیفیت بالاو استفاده از مصالحی با قابلیت ماندگاری طولانی نیز باید در این ساخت و سازها در نظر گرفته شود.

رشته مهندسی معماری با توجه به جهانی بودن آن و کاربردش در سراسر دنیا، قابلیت ادامه تحصیل در خارج از کشور را نیز دارد. بسترساز ارتباط با خدا بوده است. این نگرش در معماری به این صورت جریان مییابد که ارتباط با طبیعت هیچ موضوعیتی ندارد. امروزه سازههای کابلی با توجه به امکانهایی که در اختیار مهندسین قرار میدهد استفادههای گستردهای از خود را به نمایش گذاشته است. یعنی مدرن نشدهایم و از سوی دیگر سودمحوری را نیز در دستور کار خود قرار دادهایم. مهمانیهای امروز ما در یک شام خلاصه میشود؛ یعنی اصل برنامهی مهمانی خوردن شام است. بازتاب این اصل در زندگی ما محوریت خوردن است. متقاضی این سرپناه نیز محصول غربزدگی ما در موضوع گسترش شهرها است. در عین اینکه شهرها بهشدت پرجمعیت و خانهها به هم چسبیده است، افراد بهشدت از همدیگر دور هستند؛ البته ارتباطی هم اگر هست بهعنوان منبعی برای استفاده است، مثل منبعی برای تمتع. در نتیجه وضعیت تراکم روز به روز در شهرها بغرنجتر میشود.