ساختمانهای سبز و چند نمونه از معماری پایدار در سراسر جهان!

در دنیای مدرن امروزی استفاده از تکنولوژی و بهرهگیری از به روزترین فناوریها در دستور کار تمامی رشتهها در تمام سطوح قرار میگیرند، که معماری نیز در این زمینه از این امر سایت architecture-pasargad مستثنی نخواهد بود. بنابراین اگر رابطه فناوری های نوین و اهداف پایداری مورد آموزش قرار گیرند، مشکلات زیست محیطی کاهش می… ادامه خواندن ساختمانهای سبز و چند نمونه از معماری پایدار در سراسر جهان!

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار

دانلود رایگان پروژه کامل مجتمع مسکونی(هشت پروژه با همه مدارک)

به عنوان مثال، در ساخت يك سد، ابتدا بحث طراحي آن مطرح است. به عنوان مثال، برای مقاطع I شکل (مقاطع H) با دو محور تقارن، کمانش خمشی و کمانش پیچشی به عنوان حالتهای حدی اصلی در نظر گرفته میشوند. شما باید یک مطالعه امکانسنجی یا آنچه اغلب به عنوان یک پرونده تجاری نامیده میشود… ادامه خواندن دانلود رایگان پروژه کامل مجتمع مسکونی(هشت پروژه با همه مدارک)

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار

چوب پرده . نصب

در سال ۱۸۲۵ اولین روش تولید قوطی ستونی توسط جیمز وایت هاوس ثبت اختراع شد. بسیاری از افراد بعد از فارغالتحصیلی خود اقدام به ثبت شرکتهای عمرانی کرده و بهصورت آزاد بهعنوان مشاورین ساختوساز فعالیت میکنند. از مهمترین سازه ها می توان به پل، سد، پی، سازه های دریایی، خطوط لوله، نیروگاه، دیوارهای حائل و… ادامه خواندن چوب پرده . نصب

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار